In het schoolplan vindt u onze beleidsvoornemens voor de periode 2019-2023.
Jaarlijks maken wij een praktisch jaarplan met onze beleidsvoornemens waar aan het eind van het schooljaar een jaarverslag van gemaakt wordt. Dit wordt besproken in de MR en is onderdeel van de kwaliteitscyclus van Sopogo.


Schoolplan2019-2023_de_Westhoek.pdf      Schoolplan