Pestprotocol obs de Westhoek

 
Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op school.
Veiligheid is een voorwaarde om goed te kunnen leren.
Goed leren omgaan met elkaar, sociale vaardigheden,  is ook een vak bij ons op school.
We praten daarbij over gevoelens van jezelf en die van een ander.
We maken samen regels waardoor het in de groep voor iedereen een fijne plaats is om te werken.
Als het niet goed gaat praten we erover met elkaar. We zoeken oplossingen.
Indien nodig gebruiken we het protocol om met leerlingen en ouders afspraken te maken

Onze klassenregels en schoolregels zijn er op gericht om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook wordt er op onze school gewerkt met  Taakspel. (methode om taakgerichtheid te bevorderen en ongewenst gedrag te verminderen).
 

pestprotocol