Schoolregels en afspraken


De klassenregels, die elke groep samen met de leerkracht gemaakt heeft, hebben in elk lokaal een duidelijke plaats.

Naast de klassenregels hebben we op school ook schoolregels. In de lessen besteden we aandacht aan goed omgaan met elkaar. De school moet voor ieder kind een veilige plaats zijn waar hij/zij zichzelf kan zijn.

Ik praat en loop rustig in school.
We zijn aardig voor elkaar en we lachen niet om, maar met elkaar!
Als iemand hulp nodig heeft, probeer ik te helpen.
De school en het plein zijn onze omgeving: daar zorgen wij voor!
Problemen zijn er om opgelost te worden.
We hebben respect voor iedereen.
We luisteren naar elkaar.
EN PESTEN DOEN WIJ NIET!