Inloopkwartiertjes
                                                                                               

Kinderen zijn vaak erg trots op het werk wat gemaakt is en terecht!

Om de kinderen de kans te geven het gemaakte werk te laten zien aan de ouders/verzorgers hebben we in de groepen 1, 2 en 3 de inloopkwartiertjes in het leven geroepen. Aan het eind van elk thema krijgen de ouders de mogelijkheid in de klassen naar het werk van hun kinderen te komen kijken. De kinderen lopen als volleerde gidsen rond en wijzen hun ouders de weg door hun klas. U wordt over de data voor inloopkwartiertjes door de betreffende groepsleerkrachten zelf geïnformeerd.