Cultuureducatie
 

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen hun individuele talenten ontwikkelen. Daarnaast vinden we dat elk kind zich breed moet kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. 
We besteden dan ook tijd aan alle culturele componenten van cultuureducatie: cultureel erfgoedbeeldende vormingmuziekdansdrama, media en literatuur. In alle groepen komen kinderen hiermee in aanraking.
 

Binnen Sopogo, onze stichting, werken 13 scholen samen binnen het project 'Cultuur kleurt je leven'. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van het Fonds voor de cultuurparticipatie. Met de toegekende subsidie geven we cultuureducatie een extra boost.
Alle leerlingen komen in aanraking met de 7 hierboven genoemde cultuurdisciplines. Alle groepen bezoeken jaarlijks een voorstelling en we ontvangen kunstenaars op school. Ook gaan we de school uit naar de molen, het streekmuseum, het Watersnoodrampmuseum en het Rijksmuseum. De leerlingen gaan een aantal keer per jaar dansen met een echte danspedagoog en we besteden aandacht aan media. Ieder jaar actualiseren we het programma.

Vanaf het schooljaar 2018-2019 participeren wij in de "Muziekimpuls" en zetten we onder leiding van onze eigen juf Geerte Rijpma, extra in op professionalisering van ons muziekonderwijs.

Juf Geerte heeft de Loftrompet gewonnen in december 2017, een prijs als waardering voor de meest muzikale juf van Nederland. We zijn hier uiteraard heel trots op.