Feesten en vieringen

 

Op de Westhoek besteden we door het jaar heen aandacht aan verschillende feesten en vieringen. We vinden het belangrijk dat kinderen meerdere momenten in het jaar samen mooie momenten beleven. Veelal zit hier ook een educatief of sportief karakter aan.

De Kinderboekenweek, Sinterklaas, het Kerstfeest en de Koningsspelen zijn een aantal van deze activiteiten. Maar ook bij de eerste schooldag en de verjaardagen van kinderen en leerkrachten wordt stil gestaan. Bij de onderbouwgroepen zijn veel feesten geïntegreerd in het thema waaraan gewerkt wordt, zodat de kinderen een aantal weken over het onderwerp werken en dus dieper op de stof in kunnen gaan. 

De meeste feesten worden afgesloten met een viering of een podiumoptreden. De viering kan binnen, maar ook buiten school plaatsvinden omdat we vaak veel publiek hebben. Voor het kerstfeest mogen we bijvoorbeeld gebruik maken van het kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente. De verjaardag van Sinterklaas start vaak op het schoolplein van de school. Soms kiezen we voor een kleinere setting, in de klas of in de gemeenschapsruimte.

Vijf keer per jaar geven de leerlingen een podiumoptreden waarvoor ook ouders uitgenodigd worden.
Via de nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld.