Taakspel

Wat is Taakspel? 

Taakspel is een groepsgerichte aanpak waardoor leerlingen zich beter aan klassenregels houden. Taakspel is een door het ministerie van Onderwijs erkende anti-pestmethode. Doordat leerlingen klassenregels beter naleven neemt onrustig, storend en eventueel agressief gedrag af. Met minder verstoringen tijdens de les kunnen leerlingen beter en taakgericht werken.
Bovendien leiden prettige omgangsvormen tot een prettig klassenklimaat. De leerkracht deelt complimenten uit en maakt minder corrigerende opmerkingen. Afhankelijk van de gekozen regels leren leerlingen ook meer rekening te houden met elkaar.

De leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen. De leerlingen in de teams stimuleren elkaar om zich aan de afgesproken regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning die zij zelf van tevoren met elkaar afspraken. De ervaring leert dat leerlingen en leerkrachten veel plezier beleven aan het spelen van Taakspel.

Dit is 1 van de manieren waarop we met elkaar op de Westhoek ervoor zorgen dat er een prettig werk- en speelklimaat heerst.