Alle ouders /  verzorgers  van leerlingen op onze school zijn lid van Parro, een ouderapp.
Via deze app ontvangt u de maandelijkse nieuwsbrief en  informatie van de groepsleerkrachten.
Bent u geen ouder, maar wilt u graag lid worden van onze nieuwsbrief ?
Stuur dan een mailtje naar info@basisschooldewesthoek.nl      
Tafeltijd