Medezeggenschapraad
 

Op basisschool de Westhoek is de medezeggenschap geregeld met ouders en teamleden. Samen wordt er advies en instemming gegeven bij beleid en bestuur van de directie en de Stichting OPOGO waar de Westhoek als basisschool deel van uit maakt. De medezeggenschapraad heeft zes leden, waaronder een secretaris en een voorzitter.

De MR leden van 2020 - 2021 zijn:
Personeelsgeleding:

Oudergeleding: Saskia is daarnaast ook lid van de  GMR van Sopogo.

Heeft u vragen of opmerkingen, die u wilt richten aan de medezeggenschapsraad? Dan kan dat natuurlijk altijd. Ook als u een bijdrage zou willen leveren aan de werkzaamheden van onze medezeggenschapsraad dan bent u van harte welkom! U kunt contact opnemen via het email adres van de MR: 18kd-mr@sopogo.nl. 

De notulen van de MR zijn opvraagbaar en in te zien op school. Regelmatig wordt in de nieuwsbrief naar de ouders verslag gedaan van de besproken onderwerpen.